Jak přihlásit dítě na tábor

1) Na www.tabory-orisek.cz klikněte na tlačítko REZERVACE A VOLNÉ TERMÍNY v horní liště a ověřte si požadovaný volný termín v tabulce pod rezervačním formulářem.

2) Rezervujte si místo pomocí on-line formuláře REZERVACE

http://www.tabory-orisek.cz/cs/rezform/none.html

Prosíme o pečlivé vyplnění e-mailové adresy. Rezervace místa platí 7 dní. Je možné 1 x prodloužení rezervace opakovaným vyplněním formuláře v odůvodněných případech.

3) Počkejte na potvrzení rezervovaného místa, které Vám zašleme na uvedený e-mail do 3 dnů.

4) Uhraďte na uvedený účet cenu tábora dle tabulky volné termíny a ceny táborů. S cenou tábora uhraďte i pojištění, pokud o něj máte zájem. Jako variabilní symbol platby uveďte rodné číslo dítěte, platbu zadávejte za každé dítě zvlášť. V případě žádosti o fakturu pro zaměstnavatele platí jiný postup viz. bod 5b.

Tábor je možné uhradit také na maximálně 2 splátky. S přihláškou zaslat zálohu 50% ceny tábora (v odůvodněných případech minimálně 1000 Kč/dítě) a v následujícím měsíci zaslat doplatek. Více než 2 splátky nejsou možné. Celkovou cenu tábora je nutné uhradit nejpozději do 30. 5. bez předchozího upozornění.

5) a) Souběžně s platbou zašlete vyplněnou přihlášku pomocí on-line formuláře PŘIHLÁŠKA ON-LINE (opět prosíme o pečlivé vyplnění e-mailové adresy). V přihlášce přiložte doklad o zaplacení tábora nebo uveďte datum provedené platby. Bohužel neakceptujeme přihlášky zaslané bez platby a platby zaslané bez přihlášky. V případě, že obdržíme přihlášku bez provedené platby, je automaticky po uplynutí 7 denní rezervace bez upozornění žadatele vyřazena.

b) V případě žádosti o fakturu pro zaměstnavatele platí jiný postup:

Neplaťte cenu tábora na účet.

Nejprve zašlete (po potvrzení rezervace místa) přihlášku on-line, kde vyplníte fakturační údaje pro vystavení faktury. Prosíme o zjištění aktuálních údajů (IČ, DIČ, text faktury, objednávka, splatnost, datum vystavení apod.) k vystavení faktury u zaměstnavatele předem.

Fakturu Vám zašleme do cca 7 dní na Váš e-mail (přímo zaměstnavateli ji zasíláme pouze na vyžádání). Standardní splatnost faktury je 10 - 14 dní.

Je potřeba fakturu neprodleně předat zaměstnavateli k proplacení. V tomto případě Vám místo na táboře rezervujeme po dobu platnosti faktury. Uhrazení faktury si prosím ověřte u svého zaměstnavatele. Opětovné vystavení faktury s opravenými údaji trvá déle.

6) Vyčkejte na potvrzení přihlášení dítěte na tábor, které Vám zašleme na e-mail do 7 dní (případně SMS na telefonní číslo uvedené v přihlášce) od zaslání přihlášky po kontrole platby na účtu.

Až po obdržení tohoto potvrzení je Vaše dítě závazně přihlášeno na tábor. Součástí potvrzení přihlášení je kopie přihlášky, prosíme o kontrolu Vámi uvedených údajů. Časté jsou chyby v termínu a druhu tábora, rodném čísle, které slouží jako VS platby, e-mailu.

V případě žádosti o potvrzení o zaplacení Vám bude zasláno e-mailem do 14-ti dnů. Potvrzení je pouze na vyžádání a není zasíláno automaticky.

7) Po obdržení potvrzení o závazném přihlášení na tábor prosím proveďte úhradu DOPRAVY, TRIČKA A VÝLETU.

8) 7 dní před odjezdem na tábor budou na www.tabory-orisek.cz v sekci DOPRAVA NA TÁBOR uvedeny veškeré informace k odjezdu.

9) Doporučený seznam věcí

10) Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci s přílohou ke stažení

Formulář posudku je možné použít i jiný (musí mít totožné údaje) např. ze školy v přírodě. V tomto případě je nutné vyplnit žadatelem 2. díl našeho posudku a odevzdat spolu s kopií posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci, který máte a kopií kartičky zdravotní pojišťovny. Posudek nesmí mít omezení např. jen na zimní akci atd.

Veškeré doklady a formuláře na táboře odevzdávejte pouze v kopii, z organizačních důvodů je nevracíme.

Rady pro rodiče

1/ Při přihlašování dítěte

Přihlášku prosím vyplňujte pečlivě a proveďte její kontrolu před odesláním. Časté jsou chyby v termínu a druhu tábora, rodném čísle, které slouží jako VS platby a e-mailu.

2/ Výběr tábora

Pokud Vaše dítě již na nějaký tábor jezdí a je tam spokojené, nehledejte jiný jen proto, že se Vám zdá lepší. Většinou to bývá naopak.
Zároveň se snažte, aby dítě jezdilo i na stejný termín tábora se stejnými lidmi. V různých termínech jezdí různé party vedoucích a některým dětem tato změna nemusí sednout. Různé termíny na jednom táboře se mohou lišit i organizačně. Mějte také na paměti, že dětský tábor není vhodný pro každé dítě.

3/ Cestou na tábor

Nedávejte dětem řízky, bagety, zákusky, chlebíčky aj. na cestu, případně jen takové množství, které opravdu snědí. Poučte je, že tyto potraviny jsou v létě již druhý den nejedlé a nebezpečné. Dávejte svým dětem originálně balené a zkáze nepodléhající potraviny.

4/ Když je dítě již na táboře

Nevozte svým dětem na tábor buchty, dorty, zákusky, chlebíčky, bagety aj. ani v případě, že mají narozeniny. Nevíte, v jakých podmínkách byly vyrobeny a co se v nich v horku děje. Nehledě na to, že děti je můžou odložit a sníst třeba až druhý den. Dbejte prosím tímto o zdraví svých dětí! Nevolejte dětem, že jim umřel jejich milovaný křeček, morče či jiný miláček ....... Nechejte to na doma. V opačném případě můžete rovnou startovat auto, protože pobyt, který měl být příjemný je pro dítě zkažený, dítě pláče a chce domů! Mějte také na paměti, že Vaše dítě se může na táboře chovat úplně jinak, než jste zvyklí.

5/ Děti na táboře dle vyhlášky nesmí tatarskou omáčku, majonézy a saláty z nich, točenou zmrzlinu, poháry, syrové vejce např. volské oko aj.

6/ Vraní oko

Seznamte Vaše dítě s tím, jak vypadá vraní oko. V posledních letech se vyskytuje i ve vyšších nadmořských polohách a místech, kde předtím nebylo.

7/ Mobilní telefon

Umí Vaše dítě s telefonem zacházet, umí si ho nabít, zná pin a puk, ví kde ho má? Je nutné jej mít sebou? Dítě nemůže během dne mít telefon stále u sebe, nejlepší doba na volání je během poledního klidu mezi 13.00 - 14.00. Absolutně nevhodná doba je večer od cca 19. 00, kdy jsou děti již unavené a také se jim stýská po rodičích, sourozencích a domově. V případě, že Vám dítě do telefonu pláče, ověřte si u nás, jak se chová zbytek dne.
Rodiče často mívají dojem, že pláče celý den, protože kdykoli zavolají, pláče. Ale převážně tomu tak nebývá a dítě se normálně zapojuje a je spokojené. Až na ten kontakt s rodiči, ale to je celkem pochopitelné.