Rekreacentrum.cz
Letní a zimní tábory Školy v přírodě Silvestrovské tábory

Přihláška na tábor

Přihlášku je nutno vyplnit a zaslat zpět spolu s platbou do 7-mi dní od rezervace míst. Přihlášky zaslané bez platby jsou neplatné a nebudou akceptovány.

Tábor
Údaje o dítěti
  
Údaje o žadateli
Základní škola, kterou dítě navštěvuje
Úhrada ceny tábora
Cena tábora byla uhrazena:
Nahrát soubor s kopií dokladu o zaplacení

Přihlášky zaslané bez platby jsou neplatné.

Doplňující údaje
Léky, které dítě užívá a jak často (při příjezdu je předejte zástupci tábora), jiná sdělení, alergie, celiakie atd. (tyto informace jsou předběžné, upřesněte je potom prosím v příloze lékařského posudku před nástupem na tábor).

Kontakt na odpovědnou osobu v případě nemoci dítěte – jméno, přesná adresa, tel. domů a do práce.

Způsob dopravy:

Souhlasím s tím, aby mé dítě spalo nahoře na palandě:

Odkud jste se o táboře dozvěděli:


Vystavení faktury / potvrzení
Žádám o vystavení:Vyplňte přesné fakturační údaje. Faktury zasíláme na adresu žadatele, který je povinen ji obratem předat svému zaměstnavateli k proplacení. V případě nutnosti opravy, změny fakturačních údajů nebo prodloužení splatnosti již vystavené faktury prosím používejte pouze e-mail: tabory-orisek@email.cz, kde přesně popište nové údaje. Opravené faktury zasíláme pouze e-mailem.

Antispamová kontrola