Rekreacentrum.cz
Letní a zimní tábory Školy v přírodě Silvestrovské tábory

Přihláška na tábor

Přihlášku je nutno vyplnit a zaslat zpět spolu s platbou do 7-mi dní od rezervace míst. Přihlášky zaslané bez platby jsou neplatné a nebudou akceptovány.

Tábor
Údaje o dítěti
  
Údaje o žadateli
Základní škola, kterou dítě navštěvuje
Úhrada ceny tábora
Cena tábora byla uhrazena:
Nahrát soubor s kopií dokladu o zaplacení

Přihlášky zaslané bez platby jsou neplatné.

Doplňující údaje
Léky, které dítě užívá a jak často (při příjezdu je předejte zástupci tábora), jiná sdělení, alergie, celiakie atd. (tyto informace jsou předběžné, upřesněte je potom prosím v příloze lékařského posudku před nástupem na tábor).

Kontakt na odpovědnou osobu v případě nemoci dítěte – jméno, přesná adresa, tel. domů a do práce.

Způsob dopravy:

Souhlasím s tím, aby mé dítě spalo nahoře na palandě:

Odkud jste se o táboře "Oříšek" dozvěděli:


Vystavení faktury / potvrzení
Žádám o vystavení:Vyplňte přesné fakturační údaje. Faktury zasíláme na adresu žadatele, který je povinen ji obratem předat svému zaměstnavateli k proplacení. V případě nutnosti opravy, změny fakturačních údajů nebo prodloužení splatnosti již vystavené faktury prosím používejte pouze e-mail: tabory-orisek@email.cz, kde přesně popište nové údaje. Opravené faktury zasíláme pouze e-mailem.

Antispamová kontrola

ODESLAT


Termíny, ceny a číslo tábora (spec. symbol platby) - Tábory Oříšek

Běh Termín Klasický budova Klasický stan Keramicko výtvarný S modely aut S celiakií Čtyřkolky S koňmi Kombi-novaný Pro nejmenší
1/1 27. 6. - 4. 7. 2690 Kč
111
2390 Kč
112
2890 Kč
113
2890 Kč
114
2940 Kč
115
3190 Kč
116
3390 Kč
117
3190 Kč
118
3190 Kč
119
1/2 4. 7. - 11. 7. 2690 Kč
121
2390 Kč
122
2890 Kč
123
2890 Kč
124
2940 Kč
125
3190 Kč
126
3390 Kč
127
3190 Kč
128
3190 Kč
129
1 27. 6. - 11. 7. 4790 Kč
11
4290 Kč
12
5290 Kč
13
5290 Kč
14
5290 Kč
15
5790 Kč
16
6290 Kč
17
5790 Kč
18
5790 Kč
19
2/1 11. 7. - 18. 7. 2750 Kč
211
2450 Kč
212
2950 Kč
213
2950 Kč
214
3000 Kč
215
3250 Kč
216
3450 Kč
217
3250 Kč
218
3250 Kč
219
2/2 18. 7. - 25. 7. 2750 Kč
221
2450 Kč
222
2950 Kč
223
2950 Kč
224
3000 Kč
225
3250 Kč
226
3450 Kč
227
3250 Kč
228
3250 Kč
229
2 11. 7. - 25. 7. 4890 Kč
21
4390 Kč
22
5390 Kč
23
5390 Kč
24
5390 Kč
25
5890 Kč
26
6390 Kč
27
5890 Kč
28
5890 Kč
29
3/1 25. 7. - 1. 8. 2690 Kč
311
2390 Kč
312
2890 Kč
313
2890 Kč
314
2940 Kč
315
3190 Kč
316
3390 Kč
317
3190 Kč
318
3190 Kč
319
3/2 1. 8. - 8. 8. 2690 Kč
321
2390 Kč
322
2890 Kč
323
2890 Kč
324
2940 Kč
325
3190 Kč
326
3390 Kč
327
3190 Kč
328
3190 Kč
329
3 25. 7. - 8. 8. 4790 Kč
31
4290 Kč
32
5290 Kč
33
5290 Kč
34
5290 Kč
35
5790 Kč
36
6290 Kč
37
5790 Kč
38
5790 Kč
39
4/1 8. 8. - 15. 8. 2690 Kč
411
2390 Kč
412
2890 Kč
413
2890 Kč
414
2940 Kč
415
3190 Kč
416
3390 Kč
417
3190 Kč
418
3190 Kč
419
4/2 15. 8. - 22. 8. 2690 Kč
421
2390 Kč
422
2890 Kč
423
2890 Kč
424
2940 Kč
425
3190 Kč
426
3390 Kč
427
3190 Kč
428
3190 Kč
429
4 8. 8. - 22. 8. 4790 Kč
41
4290 Kč
42
5290 Kč
43
5290 Kč
44
5290 Kč
45
5790 Kč
46
6290 Kč
47
5790 Kč
48
5790 Kč
49
5 22. 8. - 29. 8. 2690 Kč
51
2390 Kč
52
2890 Kč
53
2890 Kč
54
2940 Kč
55
3150 Kč
56
3390 Kč
57
3190 Kč
58
3190 Kč
59


Běh Termín Kombinovaný Speciál Kluci Kombinovaný Speciál Holky Army Taneční Kombinovaný de luxe
1/1 27. 6. - 4. 7. 3390 Kč
120
3390 Kč
610
3190 Kč
611
2890 Kč
612
4590 Kč
613
1/2 4. 7. - 11. 7. 3390 Kč
130
3390 Kč
620
3190 Kč
621
2890 Kč
622
4590 Kč
623
1 27. 6. - 11. 7. 6190 Kč
20
6190 Kč
60
5790 Kč
61
5290 Kč
62
X
2/1 11. 7. - 18. 7. 3450 Kč
220
3450 Kč
710
3250 Kč
711
2950 Kč
712
4590 Kč
713
2/2 18. 7. - 25. 7. 3450 Kč
230
3450 Kč
720
3250 Kč
721
2950 Kč
722
4590 Kč
723
2 11. 7. - 25. 7. 6290 Kč
30
6290 Kč
70
5890 Kč
71
5390 Kč
72
X
3/1 25. 7. - 1. 8. 3390 Kč
320
3390 Kč
810
3190 Kč
811
2890 Kč
812
4590 Kč
813
3/2 1. 8. - 8. 8. 3390 Kč
330
3390 Kč
820
3190 Kč
821
2890 Kč
822
4590 Kč
823
3 25. 7. - 8. 8. 6190 Kč
40
6190 Kč
80
5790 Kč
81
5290 Kč
82
X
4/1 8. 8. - 15. 8. 3390 Kč
420
3390 Kč
910
3190 Kč
911
2890 Kč
912
4590 Kč
913
4/2 15. 8. - 22. 8. 3290 Kč
430
3290 Kč
920
3190 Kč
921
2890 Kč
922
4590 Kč
923
4 8. 8. - 22. 8. 6190 Kč
50
6190 Kč
90
5790 Kč
91
5290 Kč
92
X
5 22. 8. - 29. 8. 3390 Kč
100
3390 Kč
101
3190 Kč
102
X 4590 Kč
103

Poznámka: V tabulce je uvedena cena tábora a pod cenou jeho číslo (specifický symbol platby).

Rezervace míst a objednávání přihlášek: e-mail tabory-orisek@seznam.cz, SMS tel. 777 187 100 (uveďte jméno, adresu, termín tábora a druh tábora), případně telefonicky.

Způsob zaplacení

složenkou typu C - do zprávy pro adresáta napište příjmení přihlašovaného dítěte a číslo tábora nebo převodem na účet:

000000-0571322329/0800, variabilní symbol – rodné číslo dítěte, specifický symbol – číslo tábora


XHTML VALIDDesign a technické řešení: Webdesign.izde.cz - ServisDMS 3.06 | Všechna práva vyhrazena Tabory-orisek.cz