Kontaktujte nás

Aktuality

Naši kamarádi

Jak přihlásit dítě na tábor

Mějte prosím na paměti, že přihlašovací a rezervační systém je plně automatický a nelze do něj zasahovat. Nelze ručně měnit délku rezervace místa.

Na tábor se můžete přihlásit rovnou pomocí PŘIHLÁŠKA ON-LINE (bod 1) nebo si nejprve místo rezervovat pomocí formuláře REZERVACE (bod 4):

1/ Přihlášení dítěte – PŘIHLÁŠKA ON-LINE  na http://www.tabory-orisek.cz/cs/objednavka/

Na www.tabory-orisek.cz klikněte na tlačítko PŘIHLÁŠKA ON-LINE v horní liště a ověřte si požadovaný volný termín ve 2. políčku Termín: ---VYBERTE---

Obsazený termín má šedou barvu a nelze vyplnit, pokud nemáte rezervaci viz. bod 5.

Přihlaste se na tábor vyplněním formuláře PŘIHLÁŠKA ON-LINE (prosíme o pečlivé vyplnění e-mailové adresy).

Počkejte na potvrzení přijetí přihlášky, které Vám přijde automaticky na uvedený e-mail nejpozději do 24 hodin.

Kopie Vámi vyplněné přihlášky Vám bude zaslána také automaticky na Váš e-mail. Prosíme o kontrolu Vámi uvedených údajů. Časté jsou chyby v termínu a druhu tábora, rodném čísle, které slouží jako VS platby, e-mailu. V případě chyby zašlete e-mail s opraveným údajem.

2/ a) Uhraďte na uvedený účet cenu tábora dle údajů v dolní části přihlášky či dle e-mailu o potvrzení přijetí přihlášky. Platbu je potřeba zaslat na účet nejpozději do 7 dní od zaslání přihlášky. Bohužel neakceptujeme přihlášky zaslané bez platby a platby zaslané bez přihlášky. V případě, že obdržíme přihlášku bez provedené platby, je automaticky po uplynutí 7 denní rezervace bez upozornění žadatele vyřazena.

S cenou tábora uhraďte v jedné částce i POJIŠTĚNÍ, DOPRAVU, TRIČKO A VÝLET, pokud o ně máte zájem. Jako variabilní symbol platby uveďte rodné číslo dítěte, platbu zadávejte za každé dítě zvlášť. V žádném případě nelze nic doplácet u autobusu, ani na táboře!

Tábor je možné uhradit také na maximálně 2 splátky. S přihláškou zaslat zálohu 50% ceny tábora (v odůvodněných případech minimálně 1000 Kč/dítě) a v následujícím měsíci zaslat doplatek. Více než 2 splátky nejsou možné. Celkovou cenu tábora je nutné uhradit nejpozději do 30. 5. bez předchozího upozornění.

V případě žádosti o potvrzení o zaplacení pro zaměstnavatele, pojišťovnu apod. s razítkem organizace Vám bude zasláno e-mailem do 14 -ti dnů.

Toto potvrzení o zaplacení je pouze na vyžádání a není zasíláno automaticky.

b) V případě žádosti o fakturu pro zaměstnavatele platí jiný postup.

Neplaťte cenu tábora na účet.

Nejprve zašlete přihlášku on-line, kde vyplníte fakturační údaje pro vystavení faktury. Prosíme o zjištění aktuálních údajů (IČ, DIČ, text faktury, objednávka, splatnost, datum vystavení apod.) k vystavení faktury u zaměstnavatele předem.

Fakturu Vám zašleme do cca 7 dní na Váš e-mail (přímo zaměstnavateli ji zasíláme pouze na vyžádání). Standardní splatnost faktury je 10  - 14 dní.

Fakturu prosím předejte neprodleně svému zaměstnavateli k proplacení. V tomto případě Vám místo na táboře rezervujeme po dobu splatnosti faktury. Uhrazení faktury si prosím ověřte u svého zaměstnavatele. Opětovné vystavení faktury s opravenými údaji trvá déle.

4/ Vyčkejte na potvrzení přijetí platby, které Vám zašleme na e-mail do 14 dní (případně SMS na telefonní číslo uvedené v přihlášce) od zaslání přihlášky po kontrole platby na účtu.

Až po obdržení tohoto potvrzení je Vaše dítě závazně přihlášeno na tábor.

5/ Rezervace místa – REZERVACE na http://www.tabory-orisek.cz/cs/rezervace/

(Rezervace není povinná. Je možné rovnou vyplnit formulář Přihláška on-line.)

Na www.tabory-orisek.cz klikněte na tlačítko REZERVACE v levém sloupci a ověřte si požadovaný volný termín ve 2.políčku Termín: ---VYBERTE---.

Obsazený termín má šedou barvu a nelze vyplnit.

Rezervujte si místo vyplněním on-line formuláře REZERVACE. Prosíme o pečlivé vyplnění e-mailové adresy.

Počkejte na potvrzení rezervovaného místa, které Vám přijde automaticky na uvedený e-mail nejpozději do 24 hodin. Kopie Vámi vyplněné rezervace Vám bude rovněž zaslána automaticky na Váš e-mail.

Rezervace místa platí 7 dní. Během této doby je nutné zaslat přihlášku on-line (spolu s platbou), jinak je místo na táboře automaticky zrušeno.

Pokud máte rezervaci, je potřeba při vyplňování přihlášky on-line použít odkaz vpravo nahoře „Již mám vyplněnou rezervaci“. Po zadání rodného čísla dítěte v dalším kroku se termín a některé další údaje vyplní automaticky. Tímto odkazem je možné vyplnit i jinak obsazený termín, který máte rezervovaný.

5/ 7 dní před odjezdem na tábor budou na www.tabory-orisek.cz v sekci DOPRAVA NA TÁBOR uvedeny veškeré informace k odjezdu.

6/ Při nástupu dítěte na tábor (vlastní doprava či autobus) našemu zástupci prosím odevzdejte: kopii posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci (potvrzení od lékaře) spolu s přílohou, kopií kartičky zdravotní pojišťovny a léky, které dítě užívá v obálce se jménem dítěte!

Jiné doklady nám prosím nedávejte. Potvrzení o bezinfekčnosti se podepisuje u autobusu, případně při příjezdu na tábor (vlastní doprava) na hromadný formulář. Při pozdějším nástupu dítěte na tábor z důvodu nemoci je potřeba předložit aktuální potvrzení od dětského lékaře, že dítě je již zdravé a způsobilé účastnit se dětského tábora.

Upozorňujeme, že dítě musí být řádně naočkováno dle očkovacího kalendáře! Bez řádného očkování nebude dítě na tábor přijato.

Formulář posudku je možné použít i jiný než z našich www, ale musí mít totožné údaje, např. ze školy v přírodě. V tomto případě je nutné vyplnit žadatelem i 2. díl našeho posudku a odevzdat spolu s kopií posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci, který máte a kopií kartičky zdravotní pojišťovny. Posudek nesmí mít omezení např. jen na zimní akci atd. Platnost posudku je 12 měsíců, pokud se nezměnil zdravotní stav posuzovaného dítěte.

Veškeré doklady a formuláře na táboře odevzdávejte pouze v kopii, z organizačních důvodů je nevracíme.